Agata Marciniak

Doktor nauk humanistycznych, magister pedagogiki i filozofii, terapeutka, trenerka, pedagog szkolny i specjalny.

Stopień doktora obroniła na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie dysertacji pt. ,,Analiza chwytów erystycznych w trzech Dialogach Platona – Protagorasie, Gorgiaszu i Teajtecie” (promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Indrzejczak).

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: ,,Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Marii Montessorii”, ,,Terapeuta ds. uzależnień”, Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu” oraz ,,Edukacja integracyjna i włączająca”.

Kierowała grantami badawczymi pt. ,,Wpływ różnych form przekazu w ramach metody teatru Kamishibai na percepcję prezentowanych treści u osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz ,,Znaczenie epifanii i doświadczeń krystalizujących w wyborze drogi zawodowej pedagogów różnych specjalności” (nr B1811800002059.02).

Zainteresowania autorki oscylują wokół następujących zagadnień: metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wyrażanie treści pedagogicznych, jak i wyrażanie zasad pedagogiki w przekazach audiowizualnych, pedagogika antyautorytarna, edukacja globalna, teoria perswazji oraz obrona przed manipulacją i ideologizacją myślenia, oddziaływanie autorytetem, zjawisko granfalonu oraz prekariatu, a także logiczne aspekty myślenia potocznego oraz formalne reprezentacje światów możliwych.

Aktualnie prowadzi własną praktykę terapeutyczną (www.dr-am.org) oraz pracuje z dziećmi i młodzieżą.