Czas czytania artykułu: 3 min
06/10/2023

Systemy edukacji na świecie: Singapur

Systemy edukacji na świecie Singapur

Dzisiejszy artykuł jest pierwszym z serii o systemach edukacji na świecie. W tym cyklu artykułów przyjrzymy się systemom edukacji na całym świecie. Co stoi za sukcesem niektórych systemów? Jaka wizja przyświeca krajom, kształtując system edukacji? Tym i wielu innym kwestiom będziemy chcieli przyjrzeć się w tej serii. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, aby nie przegapić kolejnych części. Poznaj systemy edukacji na świecie, ich wady oraz zalety.

System edukacji w Singapurze

Na pierwszy ogień idzie Singapur i tamtejszy system edukacji.

Systemy edukacji na świecie są różne i mają odmienne założenia. System edukacji w Singapurze od wielu lat uchodzi za jeden z najlepszych na świecie. W 2016 roku Singapur zdobył pierwsze miejsce w prestiżowym teście kompetencji uczniów PISA. Mimo tego sukcesu w 2018 roku zdecydowano na głęboką reformę systemu edukacji.

Ministerstwo edukacji postanowiło zrezygnować z egzaminów szkolnych. Dotychczasowy model edukacji w Singapurze największy nacisk kładł na zdobywanie wiedzy teoretycznej oraz zaliczanie egzaminów. Aby sprostać wymogom programu nauczania i osiągać dobre wyniki z testów, uczniowie często musieli korzystać z korepetycji. Podjęto decyzję, że edukacja dzieci nie może opierać się na przyswajaniu suchej wiedzy i najlepszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z egzaminów. Singapurskie ministerstwo edukacji pozostawiło tylko egzamin kończący szkołę podstawową, który zdają uczniowie w wieku 11 i 12 lat.

Skąd w ogóle wziął się sukces systemu edukacji w Singapurze? Otóż kładzie się tam silny nacisk na kształcenie kadry pedagogicznej. Singapur ma jeden z najbardziej rygorystycznych systemów kształcenia nauczycieli. Narodowy Instytut Edukacji to jedyna w Singapurze jednostka, która uczy przyszłych nauczycieli zawodu i dokształca tych, którzy już aktywnie pracują w szkołach. Przez pierwsze lata pracy w szkole, młodym nauczycielom zostają przydzieleni doświadczenie opiekunowie. Władze Singapuru dbają, by nauczyciele byli motywowani odpowiednim wynagrodzeniem. Pensja początkującego nauczyciela kształtuje się tu na podobnym poziomie, co młodych inżynierów czy księgowych.

Singapur patrzy w przyszłość

Uznano, że należy patrzeć do przodu i nie nauczać tylko z myślą o dziś. Uczeń, idąc do szkoły teraz, będzie przecież po jej zakończeniu funkcjonował w innym świecie, zwłaszcza że obecnie wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Kształtując system edukacji, należy przygotowywać uczniów do zmian, które mogą pojawić się za 10,15 czy 20 lat. Z tego względu postawiono na rozwój kompetencji miękkich takich jak inwencja twórcza, kreatywność, czy inteligencja emocjonalna. Nauka ma służyć rozwojowi kompetencji społecznych, takich jak praca w grupie, myślenie krytyczne czy rozwiązywanie złożonych problemów.

Celem nowego systemu edukacji jest wzbudzenie chęci samodoskonalenia się przez całe życie młodych obywateli Singapuru, tak, aby później łatwiej odnajdywali się na rynku pracy jako osoby mające już wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie.

Uznano, że potrzebna jest zmiana podejścia uczniów do nauki – z rywalizacji (kto będzie miał lepszą ocenę) na samorozwój i rozwijanie zainteresowań. Zmiana ta pozwoli uczniom skupić się na rzeczach, które naprawdę są dla nich ważne.

„Nauka to nie zawody”, taka myśl przyświeca reformie systemu edukacji. Uczniowie, zamiast skupiać się na rywalizacji, kto otrzyma najlepszą ocenę, mają przede wszystkim koncentrować się na własnym rozwoju. Odstąpiono od wyliczania średniej ocen i zaczęto brać pod uwagę takie czynniki jak zaangażowanie i chęć nauki.

Szkoły średnie wprowadziły dodatkowe siedem przedmiotów „niszowych”, które pozwolą uczniom dokonywać wyborów zgodnie z zainteresowaniami (i one też będą miały swoją wagę w końcowym egzaminie). Są to informatyka, robotyka, elektronika, inteligentne technologie, drama, wiedza o sporcie i handel.

Aby system był spójny, zmiany wprowadzono także na szczeblu uczelni wyższych. Przy rekrutacji na pięć uczelni technicznych i trzy uniwersytety pod uwagę brane są nie tylko stopnie i osiągane wyniki, ale także osiągnięcia związane z talentami i pasjami ucznia. Stopnie nie są już jedynym wskaźnikiem, który decyduje o przyjęciu na uczelnię.

Wątpliwości nt. singapurskiego systemu

Plan reformy singapurskiego systemu edukacji wywołał wiele pytań o jego możliwe konsekwencje, zwłaszcza te dotyczące likwidacji egzaminów. Podobne obawy dotyczyły systemu edukacji w Finlandii, która kilka lat temu wycofała ze szkół wszystkie egzaminy poza maturą. Dzisiaj kraj ten wciąż jest w czołówce państw z najlepszym szkolnictwem, a fińscy uczniowie zajmują wysokie pozycje w rankingach PISA.

Podsumowanie

Jak widać, kraje, które i tak już miały bardzo dobrze oceniane systemy edukacji decydują się na odejście od „twardej” wiedzy na rzecz rozwijania szerokich umiejętności „życiowych” uczniów. Wydaje się to wyraźną różnicą względem krajów, które stosują stare systemy edukacji na świecie.

Naszym zdaniem jest to ciekawa droga, która może pomóc uczniom przygotować się na funkcjonowanie w świecie pełnym zmian i innowacji. Ukierunkowanie nauki na rozwijanie zainteresowań, kompetencji społecznych i samodoskonalenie może być lepszym rozwiązaniem niż uczenie się pod schemat. Polska niestety wydaje się podążać w przeciwną stronę, stosując stary system edukacji, który niewielkim stopniu przygotowuje uczniów na przyszłe wyzwania XXI wieku. System panujący w naszym kraju jest przestarzały i skonstruowany pod schemat. Trudno przypuszczać, aby obecny system przygotował uczniów na wyzwania innowacyjnego świata przyszłości.

Bądź krok do przodu i pamiętaj, aby dbać o swój rozwój. Zajrzyj na naszą platformę i wybierz coś dla siebie z naszej szerokiej oferty kursów online!

Proponowany kurs