Czas czytania artykułu: 4 min
12/04/2023

Upadłość konsumencka. Co musisz wiedzieć, zanim złożysz wniosek?

upadlosc-blog

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, które może pomóc osobom zadłużonym uporać się z zobowiązaniami. Zanim podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, przeanalizuj czy w Twoim przypadku jest to dobre wyjście. W tym artykule przedstawimy Ci najważniejsze aspekty, które pomogą w podjęciu odpowiedniej decyzji. Dowiesz się, czym jest upadłość konsumencka, kto może się o nią ubiegać, jak wygląda procedura oraz poznasz jej wady i zalety.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest to procedura, która daje szansę osobie zadłużonej uporać się z długami. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest uzyskanie oddłużenia przez konsumenta, przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń  wierzycieli.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeżeli w przeszłości prowadziłeś działalność, także możesz się o to ubiegać. Ważne, aby w momencie składania wniosku Twoja działalność była zakończona. Pamiętaj! Zawieszenie działalności nie oznacza jej zakończenia. W tym wypadku nie możesz ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. O niewypłacalności mówimy wtedy, gdy osoba zadłużona nie jest w stanie uregulować zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Być może zastanawiasz się, czy rolnik posiadający swoje gospodarstwo może ogłosić upadłość? Spieszymy z odpowiedzią, tak, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej.

Procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W tym akapicie postaramy Ci się przybliżyć w prosty sposób, jak przebiega procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przedstawimy, jakie są etapy postępowania, jakie dokumenty będą potrzebne oraz oszacujemy koszty.

Etapy

 • Wniesienie wniosku o upadłość konsumencką: Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek.
 • Postępowanie sądowe: Po złożeniu wniosku, sąd dokonuje wstępnej oceny sytuacji majątkowej osoby składającej wniosek oraz podległych jej zobowiązań. Następnie, sąd wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego lub odrzuca wniosek.
 • Wybór nadzorcy sądowego: W przypadku wydania postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego, sąd wyznacza nadzorcę sądowego, którego zadaniem jest m.in. zarządzanie majątkiem osoby upadłej i sporządzanie wykazu wierzytelności.
 • Sporządzenie planu spłaty: Syndyk przygotowuje plan spłaty długów konsumenta, który musi zostać zatwierdzony przez sąd. Plan spłaty powinien określać wysokość comiesięcznej raty oraz sposób podziału środków między wierzycielami. Syndyk sporządza plan na 12,24 lub 36 miesięcy. Jeśli sąd uzna, że dłużnik celowo doprowadził do zaległości, ale mimo wszystko dopuści do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, okres spłaty wierzytelności może objąć nawet 7 lat.
 • Egzekucja planu spłaty: Po zatwierdzeniu planu spłaty, osoba upadła musi regularnie wywiązywać się z zobowiązań z niego wynikających. Nadzorca sądowy monitoruje wykonanie planu spłaty oraz informuje sąd o ewentualnych nieprawidłowościach.
 • Zakończenie postępowania: Postępowanie upadłościowe kończy się, gdy osoba upadła wywiąże się z planu spłaty lub gdy sąd stwierdzi, że niemożliwe jest zaspokojenie wierzycieli z majątku osoby upadłej. W takiej sytuacji sąd może orzec upadłość konsumencką bez ustalania układu spłaty.

Dokumenty

Jeżeli planujesz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powinieneś wiedzieć, jakie dokumenty będą potrzebne. W pierwszej kolejności musisz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Wzór takiego wniosku oraz poradnik, jak go wypełnić możesz znaleźć tutaj.

Dwie pierwsze strony wniosku:

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia wniosku? Poniżej przedstawiamy przykładowe wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o stanie majątkowym, w tym lista posiadanych przez dłużnika nieruchomości, pojazdów, innych dóbr ruchomych i nieruchomości, rachunki bankowe, a także zobowiązania finansowe, takie jak kredyty, pożyczki, czynsze itp.
 • Dokumenty potwierdzające dochód, takie jak ostatnie wypłaty, umowy o pracę, zeznania podatkowe lub dokumenty dotyczące emerytury/renty,
 • Dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport,
 • Potwierdzenie długu, takie jak wyrok sądu, nakaz zapłaty lub umowa kredytowa,
 • Dokumentacja dotycząca majątku, takie jak umowy o sprzedaży nieruchomości lub pojazdów,
 • Potwierdzenie opłacenia kosztów sądowych związanych z wnioskiem o upadłość.

Pamiętaj, że tylko odpowiednio przygotowany i uzasadniony wniosek może zakończyć się pomyślną decyzją sądu. Jeśli obawiasz się, że sam nie poradzisz sobie ze złożeniem wniosku, skorzystaj z pomocy prawnej.

Koszty

Na pewno zastanawiasz się, z jakimi kosztami wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na wstępie warto wspomnieć o dwóch kwotach:

 • 30 złotych – opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • 17 złotych – opłata skarbowa od pełnomocnictwa, wnoszona w przypadku, jeśli będziesz chciał skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Dalsze koszty są trudniejsze do precyzyjnego oszacowania. Wszystko zależy od stawek prawnika, z którego usług skorzystasz. Kolejną kwestią są koszty postępowania sądowego, uzależnione od długości jego trwania.

Główną część kosztów postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej stanowi wynagrodzenie syndyka. Stawka wynagrodzenia syndyka zależy od wysokości funduszów masy upadłości, stopnia zaspokojenia wierzycieli, nakładu jego pracy, zakresu czynności podjętych w postępowaniu, stopnia ich trudności oraz czas trwania postępowania.

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Przyjrzyjmy się zaletom oraz wadom ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Zalety to m.in.:

 • Zachowanie „dachu nad głową” – jeśli syndyk spienięży mieszkanie dłużnika, to upadłemu przysługuje możliwość wniesienia o wyznaczenie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat,
 • Zwolnienie z długów – osoba ogłaszająca upadłość konsumencką może zostać zwolniona z części lub wszystkich swoich długów, co oznacza, że ​​nie musi ich spłacać.
 • Ochrona przed wierzycielami – ogłoszenie upadłości konsumenckiej zwykle skutkuje tym, że wierzyciele zostają zobowiązani do zaprzestania egzekucji długów, co może pomóc w ukojeniu stresu i napięcia związanego z długami.
 • Ochrona przed zajęciem wynagrodzenia i konta bankowego – osoba ogłaszająca upadłość konsumencką może być chroniona przed zajęciem wynagrodzenia oraz środków zgromadzonych na koncie bankowym.
 • Ochrona przed eksmisją – osoba ogłaszająca upadłość konsumencką może być chroniona przed eksmisją, co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy długi wynikają z zaległości z czynszu lub opłat za mieszkanie.
 • Szansa na nowy start – ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być szansą na nowy początek dla osoby z poważnymi problemami finansowymi. Osoba ta może skoncentrować się na budowaniu nowego życia bez ciężaru zadłużenia.

Przykładowe wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

 • Koszty związane z postępowaniem – ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami związanymi z zatrudnieniem prawnika lub doradcy, który pomoże w całym procesie. Ponadto, jeśli zostanie wyznaczony syndyk, jego wynagrodzenie również będzie musiało zostać opłacone z masy upadłościowej.
 • Publiczność – informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej staje się publiczna i może być dostępna dla każdego, kto szuka informacji o Twojej sytuacji finansowej. Może to wpłynąć na Twoją reputację i wpłynąć na relacje z rodziną i przyjaciółmi.
 • Ograniczenia – ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz posiadania karty kredytowej oraz obowiązek zgłoszenia dochodów.
 • Konsekwencje finansowe – ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wpłynąć na Twoją zdolność do uzyskania kredytu w przyszłości. Może również wpłynąć na Twoją zdolność do wynajęcia mieszkania lub uzyskania ubezpieczenia.
 • Zobowiązania wynikające z postępowania – w ramach postępowania upadłościowego, Twoje zobowiązania mogą być ograniczone lub umorzone, ale istnieją również zobowiązania, które musisz spełnić, takie jak udział w posiedzeniach, przedstawianie dokumentów lub wpłacanie raty planu spłaty.

Sprawdź demo naszego kursu Ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

Podejmij przemyślaną decyzję

Jak widzisz ogłoszenie upadłości konsumenckiej to poważna decyzja. Istnieje wiele plusów, ale i konsekwencji tej decyzji. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką, przeanalizuj swoją sytuację. Przemyśl wszystkie za i przeciw.

Wierzymy, że ten artykuł dostarczył Ci wartościowych informacji i pomógł zrozumieć kwestie związane z upadłością. Zachęcamy Cię do sprawdzenia naszego kursu: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Został on przygotowany przez doświadczonego mecenasa, dzięki czemu może skutecznie pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji!

Proponowany kurs