Czas czytania artykułu: 4 min
21/11/2023

System edukacji w Korei Południowej

System edukacji w Korei Południowej

Dzisiejszy artykuł to szósta część serii o systemach edukacji na świecie. W tym cyklu artykułów przyjrzymy się systemom edukacji na całym świecie. Co stoi za sukcesem niektórych systemów? Jaka wizja przyświeca krajom, kształtując system edukacji? Tym i wielu innym kwestiom będziemy chcieli przyjrzeć się w tej serii. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, aby nie przegapić kolejnych części. Szóstym krajem, którego system edukacji omówimy w naszej serii, jest Korea Południowa, zapraszamy. Poznaj system edukacji w Korei Południowej!

System edukacji w Korei Południowej – etapy

Edukacja podzielona jest na 4 etapy. Obecny system edukacji w Korei Płd. oparty jest na schemacie 6-3-3-4, czyli:

  • 6-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa od szóstego roku życia
  • 3-letnie gimnazjum
  • 3-letnia szkoła średnia
  • Po zakończeniu edukacji podstawowej młodzież może kontynuować naukę na uniwersytetach lub w cztero-, trzy-, dwuletnich kolegiach.

Szkoła średnia dzieli się na liceum ogólnokształcące i technikum. W liceach dzieci uczą się głównie nauk humanistycznych, społecznych oraz przyrodniczych. Ponadto są takie przedmioty jak sztuki piękne, języki obce oraz wychowanie fizyczne. Nauka w technikach ukierunkowana jest na praktyczne nauczanie przedmiotów technicznych. Mowa o takich przedmiotach jak informatyka, księgowość, rolnictwo, mechanika czy gospodarka morska.

Na studia dostają się jedynie uczniowie, którzy osiągnęli bardzo wysoki wynik testu (odpowiednik naszej matury). Przygotowania do tego testu zaczynają się już w gimnazjum.  Szkoły wyższe dzielą się na kolegia zawodowe lub czteroletnie kolegia i uniwersytety. Uczniowie wybierają czy ich nauka będzie trwać 2,3 czy 4 lata. Jest to zależne od kierunku, jaki uczeń wybierze oraz od sytuacji materialnej ucznia. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają możliwość nauki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w szkołach specjalnych.

Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od marca do lipca, a drugi od września do lutego. Wakacje zaczynają się w połowie lipca i trwają do końca sierpnia. W szkołach średnich wakacje są nieco dłuższe, gdyż zaczynają się już w czerwcu. Pomiędzy jedną a drugą klasą uczniowie mają dwutygodniowe ferie.

Średnia wielkość klasy w szkole podstawowej wynosi ok. 30-35 osób. Program nauczania w szkołach podstawowych podzielony jest na 9 przedmiotów: etyka, język koreański, nauka o społeczeństwie, matematyka, nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka), wychowanie fizyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne i zajęcia praktyczno-techniczne.

Gimnazjum i szkoła średnia

Od 1969 roku nie ma już egzaminów wstępnych do gimnazjum, uczniowie najczęściej zapisują się do placówek najbliższych miejscu zamieszkania. W systemie edukacji w Korei Południowej od 2002 roku nauka w gimnazjum jest obowiązkowa. Niemal 100 procent uczniów gimnazjów decyduje się na kontynuację nauki w szkole średniej.

W Korei Południowej przykłada się ogromną wagę do egzaminów kończących szkołę średnią. Wynik testów nie stanowi jedynie o przyjęciu bądź nie na daną uczelnię wyższą. Według Koreańczyków określa on również ich status społeczny w późniejszym życiu dorosłym.

Co ciekawe w dniu egzaminów wokół szkół często zamykane są ulice, sklepy, punkty usługowe, czasem nawet dochodzi do zmian w lotach samolotów. Nawet giełda papierów wartościowych jest otwierana w ten dzień z opóźnieniem. Wszystko po to, żeby zapewnić uczniom maksymalny spokój.

Mimo że zgodnie z prawem nie ma już odgórnego podziału na męskie i żeńskie szkoły, to nawet w liceach koedukacyjnych klasy podzielone są według płci. Jedynie w 10% liceów dopuszcza się przebywanie uczniów obojga płci w jednym budynku. Pozostałe szkoły są liceami żeńskimi i męskimi.

Szkoły wyższe

W Korei uczniowie mogą wybierać spośród 5 rodzajów szkół wyższych:

  • dwu- i trzyletnie szkoły policealne;
  • czteroletnie kolegia i uniwersytety z poziomem studiów licencjackich (w przypadku szkół medycznych nauka trwa 6 lat);
  • wyższe szkoły pedagogiczne i kolegia nauczycielskie;
  • kolegia teologiczne i seminaria duchowne;
  • uniwersytety z programem studiów magisterskich.

Aż 80% szkół i uczelni wyższych to placówki prywatne. Wszystkie jednak szkoły podlegają ocenie przez Ministerstwo Edukacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Kontrolowane są kwestie takie jak liczba studentów, jaką może kształcić dana uczelnia, kwalifikacje wykładowców, programy studiów oraz wymagania związane z nadawaniem stopni naukowych. Na programy kształcenia w uczelniach wyższych składają się zajęcia (wykłady oraz ćwiczenia obowiązkowe i fakultatywne) z wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, związanej ściśle z kierunkiem studiów.

Codzienność w Korei Południowej

Lekcje zaczynają się na ogół około 8 rano i trwają do 16.30. Uczniowie zaczynają naukę wcześnie rano jeszcze przed głównymi lekcjami. Zajęcia trwają 50 minut, a ok godziny 12 mają lunch, który trwa niecałą godzinę. Po lunchu jest czas na popołudniowe zajęcia trwające do ok. 16.30. Po zakończonych naukach w szkole uczniowie samodzielnie sprzątają klasy i korytarze.

Po szkole uczniowie mają czas na obiad w domu, jednak większość dzieci spożywa posiłek w szkolnej stołówce. Wynika to z oszczędności czasu, ponieważ nauka dla dzieci trwa do późnych godzin. Po posiłku wracają do szkolnej biblioteki, aby uczyć się dalej. Część uczniów uczęszcza do szkół prywatnych i na korepetycje. Nauka trwa do 22, a nawet do 24. Dopiero od 2012 roku dzieci mają wolne weekendy, wcześniej musieli się uczyć nawet w soboty.

W szkołach panuje duża dyscyplina i szacunek do nauczycieli. Zawód nauczyciela wiąże się z dużym prestiżem społecznym. W Korei Południowej naukę postrzega się jako element konieczny do osiągnięcia dobrobytu.

Ocena koreańskiego systemu edukacji

System edukacji w Korei Południowej jest trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony podejście Koreańczyków może inspirować, że dzięki poświęceniu się nauce można osiągać sukcesy i marzenia. Dążenie do bycia najlepszym z pozoru tez wydaję się pozytywne. Z drugiej strony brakuje w tym wszystkim wyważenia i złotego środka.

Od najmłodszych lat dzieci w Korei Południowej czują ogromną presję i oczekuje się od nich osiągania najwyższych wyników i rywalizacji z innymi. Uczniowie muszą poświęcać nawet 18 godzin na dobę na naukę. Średnio zostaje im ok. 6 godzin na sen. Gdzie w tym wszystkim miejsce na czas wolny i spędzanie czasu z bliskimi?

Ogromny stres, presja i niedobór snu sprawiają, że odsetek samobójstw wśród koreańskiej młodzieży jest niepokojąco wysoki. W społeczeństwie zanikają takie cechy jak chęć pomagania innym czy empatia. Rywalizowanie od małego sprawia, że ludzie koncentrują się na osiąganiu wyników, których się od nich wymaga. Naszym zdaniem Koreańczycy powinni wyważyć pracowitość z odpoczynkiem i czasem dla siebie. Szkoły powinny wyposażać w wiedzę, ale także uczyć radzenia sobie ze stresem i funkcjonowania w społeczeństwie. System edukacji w Korei Południowej powinien w większym stopniu zadbać o regenerację i życie prywatne dzieci i młodzieży.

Nauka jest ważna, jednak należy pamiętać o odpowiedniej ilości snu i odpoczynku. Jeśli chcesz uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, to sprawdź ofertę naszych kursów online.

Proponowany kurs