Czas czytania artykułu: 4 min
10/11/2023

System edukacji w Kanadzie

System edukacji w Kanadzie

Dzisiejszy artykuł to piąta część serii o systemach edukacji na świecie. W tym cyklu artykułów przyjrzymy się systemom edukacji na całym świecie. Co stoi za sukcesem niektórych systemów? Jaka wizja przyświeca krajom, kształtując system edukacji? Tym i wielu innym kwestiom będziemy chcieli przyjrzeć się w tej serii. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, aby nie przegapić kolejnych części. Piątym krajem, którego system edukacji omówimy w naszej serii, jest Kanada, zapraszamy. Poznaj system edukacji w Kanadzie!

Edukacja w Kanadzie

Kanada dzieli się na prowincje, a jej system edukacyjny jest zdecentralizowany. Istnieje wiele podobieństw w strukturze oświaty poszczególnych prowincji, jednak każda z nich posiada własną podstawę programową, metody oceniania oraz ministra edukacji.

Na poziomie federalnym nie istnieje ministerstwo ani departament oświaty. Funkcjonuje za to Rada Ministrów Edukacji. Umożliwia ona rozmowy na tematy będące przedmiotem wspólnych zainteresowań, podejmowanie wzajemnych inicjatyw edukacyjnych oraz reprezentowanie interesów prowincji i terytoriów przed rządem federalnym, rządami innych krajów czy organizacjami międzynarodowymi. Szkoły w Kanadzie dzielą się na publiczne, katolickie i prywatne. W systemach publicznym i katolickim programy nauczania są podobne, a nauka finansowana ze środków publicznych. Szkoły prywatne mogą funkcjonować podobnie do placówek państwowych oraz posiadać zbliżony program nauczania, jednak są niezależne od publicznego systemu szkolnictwa. Jeśli szkoły prywatne spełniają określone warunki, wówczas mogą być częściowo finansowane ze środków publicznych.  W Kanadzie edukacja domowa jest dozwolona we wszystkich prowincjach i terytoriach po spełnieniu przez rodziców określonych wymagań.

Wiek, w którym uczniowie rozpoczynają i kończą obowiązkową edukację, różni się w zależności od prowincji i terytorium. Uśredniając, jest to od 6 do 18 roku życia. System edukacji dzieli się na cztery etapy: przedszkole, szkołę podstawową, szkołę średnią i szkołę wyższą. Lekcje w szkole zaczynają się z reguły między godziną 8 a 9. Uczniowie są przywożeni do szkół przez autobusy szkolne. Rano odbywa się krótki apel, a następnie uczniowie zabierają podręczniki z szafek i udają się na zajęcia. Po pierwszych 3 lekcjach jest przerwa na lunch, która trwa ok godziny. Między zajęciami są również tzw. okienka, podczas których uczniowie mogą odpocząć w kafeterii lub zająć się nauką i pracą domową.

Rok szkolny i dni wolne

Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry, które trwają od września do stycznia i od lutego do czerwca. Zdarza się, że niektóre szkoły wybierają opcję trymestrów. Co do zasady, szkoła rozpoczyna się pierwszego września i kończy się trzydziestego czerwca. Terminy przerw od nauki różnią się w zależności od regionu, podobnie jak w naszym kraju. Niektóre terminy są jednak tożsame w całym kraju. Pierwszym z takich terminów jest tydzień przerwy międzysemestralnej od końca października do listopada. Drugim są dwa tygodnie na czas świąt bożonarodzeniowych, a trzecim tydzień przerwy międzysemestralnej między marcem a kwietniem.

W niektórych miejscach w Kanadzie szkoły przewidują dni wolne w innych terminach. Mogą to być święta religijne, tzw. snow dayczyli sytuacje, kiedy przez dłuższy czas pada śnieg, a temperatury drastycznie spadają. Wtedy ze względów bezpieczeństwa uczniowie zostają w domach. Zdarzają się też dni wolne, które podyktowane są lokalnymi obchodami, związanymi ze świętami mniejszości etnicznych danej społeczności.

System oceniania

Uczniowie zdobywają oceny głównie za prace pisemne, ustne formy zaliczeń są rzadkością. Najczęściej uczniowie prezentują wyniki grupowych projektów lub prezentują wybrane zagadnienie na środku klasy i odpowiadają na pytania z sali. W Kanadzie nauczyciele stawiają na ocenę ogólną ucznia i jego podejście do zajęć. Wyrażają swoje oceny i opinie pisemnie i od razu komunikują to uczniowi. System edukacji w Kanadzie kładzie nacisk na rozwój umiejętności praktycznych, zdolność rozwiązywania problemów oraz racjonalnego myślenia. Oceny w Kanadzie przyznaje się w skali od A (najwyższa) do F (najniższa). Czasami wyniki testów podaje się w procentach, a próg zaliczenia to 60 procent.

Lekcje wyglądają inaczej niż w Polsce. Uczniowie biorą czynny udział w zajęciach, współpracują ze sobą i mają interakcję z nauczycielem. Nie siedzą biernie w ławkach, a ich aktywność i współpraca z innymi jest oceniana. Kanada stawia na przyjazną atmosferę zajęć i nie nakłada na uczniów dużej presji oraz nie zadaje się tutaj wielu prac domowych. Dzięki tzw. okienkom w trakcie zajęć uczniowie często odrabiają prace domowe jeszcze w szkole. Po zajęciach skupiają się na zajęciach dodatkowych np. sportowych lub kulturalnych.

Sport odgrywa bardzo ważną rolę w życiu szkolnym. Kanadyjskie szkoły oferują wiele zajęć sportowych, m.in. siatkówkę, narciarstwo, hokej, taniec, rugby czy żeglarstwo. Rodzaj zajęć, dostępny do wyboru w danej szkole zależy od typu szkoły, lokalizacji i klimatu. Po zajęciach uczniowie są odwożeni do domów przez autobusy szkolne. Uczniowie biorą także udział w zajęciach kulturalnych oferowanych przez szkołę, mogą to być przedstawienia teatralne, wystawy, występy chórów i zespołów muzycznych. Ci, którzy biorą udział w takich zajęciach, zwykle na koniec semestru lub roku szkolnego organizują występy dla rodziców.

Podsumowanie

System edukacji w Kanadzie często zajmuje wysokie miejsce w badaniu PISA. W badaniu z 2018 roku Kanada zajęła 6 miejsce na świecie w przypadku czytania i interpretacji przez uczniów oraz 8 miejsce w rozumowaniu nauk przyrodniczych. Pokazuje to, iż system działa i daje wymierne wyniki. Edukacja w Kanadzie stoi na wysokim poziomie i pozwala rozwijać się uczniom.

W naszej opinii system edukacji w Kanadzie można ocenić jak najbardziej pozytywnie. Podoba nam się stawianie na rozwijanie umiejętności praktycznych, racjonalnego myślenia i rozwiązywania konfliktów. Dobrą praktyką jest także czynny udział uczniów w zajęciach i współpracowanie z innymi. Wydaje się to skuteczniejszym rozwiązaniem niż bierne wsłuchiwanie się w słowa nauczyciela.

Zapewnienie uczniom odpowiedniej ilości odpoczynku i czasu na odrobienie prac domowych między zajęciami również nam się podoba. Dzięki temu uczniowie, kończąc lekcje, mogą poświęcić czas zainteresowaniom sportowym lub kulturalnym. Wpływa to korzystnie na ich rozwój i pozwala kształtować bardziej wszechstronne zdolności. Bardzo pozytywną kwestią są darmowe książki i podręczniki, transport autobusem szkolnym na zajęcia oraz wycieczki. Jedynie sprzęt sportowy na dodatkowe zajęcia rodzice muszą finansować z własnej kieszeni.

Pamiętaj, że niezależnie od kraju edukacja jest kluczowym aspektem w życiu każdego człowieka. Dzięki naszym kursom online możesz wybrać to, co Cię interesuje oraz uczyć się z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie!

Proponowany kurs