Czas czytania artykułu: 3 min
26/09/2023

Najważniejsze wynalazki ludzkości do XV w.

Najważniejsze wynalazki ludzkości

Potrzeba matką wynalazku – ludzie na przestrzeni wieków wielokrotnie pokazali, że to powiedzenie jest bardzo prawdziwe. Wielokrotnie w historii człowiek pokazał, że kiedy pojawia się przeszkoda, można znaleźć rozwiązanie. Wyobraźnia i kreatywność ludzka nie znają granic. Odkąd ludzie pojawili się na planecie, musieli stawiać czoła różnym problemom i wyzwaniom. Dziś żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, w których dochodzi do wielu zmian i nowinek. Szybki rozwój technologii i rewolucyjne odkrycia są na porządku dziennym. W tym artykule przyjrzymy się jednak odkryciom i wynalazkom, które na zawsze odmieniły nasze życie i stały się kamieniami milowymi w historii. Zapraszamy do pierwszej części serii o przełomowych wynalazkach ludzkości. Na dziś wybraliśmy 5 wynalazków do XV w. W kolejnych artykułach pojawią się odkrycia z kolejnych lat, zachęcamy więc do śledzenia naszego bloga, aby nie przegapić. Poznaj najważniejsze wynalazki ludzkości!

Najważniejsze wynalazki ludzkości

Zaczniemy od jednego z najważniejszych, czyli koła. Przyjmuje się, że powstało ono ok. 3500 lat przed naszą erą w Mezopotamii. Trudno wskazać dziedzinę naszego życia, w której koło nie znalazłoby zastosowania. Różne sprzęty, maszyny czy pojazdy wykorzystują koło do funkcjonowania. Pociąg, samochód czy rower, którymi poruszamy się na co dzień, nie istniałyby bez tego wynalazku. Koło odnajdziemy nie tylko w technice, ale także jako symbol, w wielu religiach czy w kulturze.

Kolejnym wynalazkiem, o którym należy wspomnieć, jest pismo. Za najstarsze pismo świata uznaje się pismo klinowe. Stworzyli je Sumerowie zamieszkujący Mezopotamię ok. 3500 lat przed naszą erą. Przez kolejne lata pismo przechodziło ewolucje i pojawiały się kolejne rodzaje. Trudno wyobrazić sobie komunikację i przekazywanie dziedzictwa pokoleniom bez pisma. Rozwój pisma można podzielić na kilka faz:

  • Piktograficzne: Najstarszą fazą pisma jest piktografia, gdzie każdy obrazek, rysunek, symbol oznaczał przedstawione pojęcie. Pismo piktograficzne jest pismem semantycznym, w którym nie występuje fonetyzm niezbędny do wyrażania dźwięków mowy. Różni się od rysunku tym, że przekazuje pewne zdarzenie, a nie oddziałuje na wyobrażenie o tym zdarzeniu.
  • Ideograficzne: Ewoluując pismo obrazkowe, przekształciło się w pismo ideograficzne. Piktogramów zaczęto używać do przedstawiania idei i pojęć związanych z konkretnym przedmiotem. Ideogramy, przedstawiające proste pojęcia są uniwersalne i nie stanowią systemu pisma.
  • Analityczne: Etap pośredni pomiędzy pismem ideograficznym a fonetycznym.
  • Fonetyczne: Zanim powstało pismo fonetyczne, w którym symbol odpowiada dźwiękowi mowy, pismo nie było związane z konkretnym językiem. Wraz z rozwojem znaki pisma fonetycznego zostały powiązane z mową i stały się jej odzwierciedleniem, a jednocześnie nie były uzależnione od niej swoim kształtem.
  • Sylabiczne: Na poszczególne pisma sylabiczne składają się zespoły symboli fonetycznych, z których każdy oznacza sylabę lub – jeśli znak nie stanowi sylaby – samogłoskę. Przeważnie sylabariusze zawierają sylaby otwarte, tj. zakończone samogłoską. Jeśli jednak wskutek ewolucji języka nastąpił zanik niektórych samogłosek, odczytanie tekstu pisanego pismem sylabicznym nastręcza trudności.
  • Alfabetyczne: Alfabet jest ostatnią fazą rozwoju pisma. Jego litery przedstawiają poszczególne głoski, dlatego alfabet jest łatwy do adaptacji i prosty w użyciu.

Inne przełomowe wynalazki

Papier jest kolejnym wynalazkiem, bez którego trudno wyobrazić sobie życie. Przyjmuje się, że powstał ok. 105 r. n.e. w Chinach. Kancelista Cai Lun eksperymentował z korą drzew, jedwabiem, a nawet sieciami rybackimi, aż trafił na właściwą metodę (papier czerpany) z użyciem szmat jedwabnych i lnianych. Proces produkcji papieru uległ przyspieszeniu po wprowadzeniu około 1670 roku nowej maszyny tzw. „Holendra”. Maszyna umożliwiała mielenie surowca do postaci pulpy za pomocą noży umieszczonych w kadzi. Od początku XIX w. poszukiwano alternatywnych surowców do produkcji papieru. Po wielu eksperymentach najbardziej odpowiednim i prostym w produkcji okazał się ścier drzewny i celuloza. W 1867 r. przedstawiono na wystawie w Paryżu urządzenie do produkcji papieru maszynowego z celulozy. Od tego czasu produkcja papieru stała się masowa. Pomimo nieustannego rozwoju technologii nadal trudno wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez papieru.

Pierwszy mechanizm zegarowy. Za twórcę pierwszego mechanicznego zegara uznaje się chińskiego wynalazcę i astronoma Lianga Lingzana. Ok. 725 r. n.e. stworzył on zegar wodny. Jego wynalazek był w rzeczywistości instrumentem astronomicznym napędzanym wodą, który odmierzał godziny i kwadranse, oznajmiając ich upływ dźwiękiem. Oczywiście pierwszym znanym zegarem był zegar słoneczny. Przez lata powstawały nowe rodzaje zegarów, aż w 1927 r. powstał jeden z najpopularniejszych obecnie, zegar kwarcowy.

Ostatnim wynalazkiem, który omówimy w tej części, jest wynalezienie druku (ruchomej czcionki). Pierwszym, który użył ruchomej czcionki, jest Johannes Gutenberg ok. 1450 r n.e. Stał się on twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie. Jako pierwszą księgę, którą wydrukował, uznaje się Biblię wydaną w 1455 r. n.e. Gutenberg opracował własną wersję czcionek, wykonanych z metalu, ale ich technika pozostaje niejasna. Skonstruował aparat do ich odlewania, w którym nowością było używanie wymiennych matryc. Zaprojektował własną wersję prasy drukarskiej, wzorując się na znanych już prasach introligatorskich. Jego prekursorskim dokonaniem było stworzenie pierwszego dużego wydawnictwa.

Podsumowanie

Jak widać, wymienione w artykule najważniejsze wynalazki ludzkości znacząco wpłynęły na rozwój świata. Bez nich trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka nawet w obecnych czasach. Były one kamieniami milowymi w historii. Ważnych wynalazków jest oczywiście znacznie więcej. W kolejnych artykułach przybliżymy przełomowe wynalazki z XVIII i XIX w.

Poznałeś już najważniejsze wynalazki ludzkości powstałe do XIV w. Wiesz, jak rozwinęły świat i ułatwiły człowiekowi życie w wielu aspektach. Nieustanny rozwój jest bardzo ważny. Ty również możesz zadbać o swój rozwój osobisty z naszymi kursami online. Zapraszamy na naszą platformę!

Proponowany kurs