Czas czytania artykułu: 3 min
05/09/2023

Jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów?

Jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów?

Słowo konflikt pochodzi z języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zderzenie”. Jest to sytuacja, w której dwie lub więcej stron dostrzega różnice w swoich celach, wartościach, przekonaniach lub oczekiwaniach, które mogą prowadzić do napięcia lub konfrontacji. Konflikty są nieuniknione w życiu codziennym, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Konflikt możemy podzielić na 4 fazy: powstanie, wybuch, przebieg oraz wynik konfliktu. Kluczem do skutecznego radzenia sobie z konfliktem jest zrozumienie jego natury i stosowanie odpowiednich strategii. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć, jakie są rodzaje oraz sposoby rozwiązywania konfliktów.

Rodzaje konfliktu

Wyróżniamy różne rodzaje konfliktów, jeden z popularnych podziałów wygląda następująco:

 • Konflikt interesów

Dotyczy chęci zaspokojenia własnych potrzeb i interesów kosztem drugiej strony, która rywalizuje z nami w dążeniu do zdobycia zamierzonego celu. Może dotyczyć tematów takich, jak podział pracy, wynagrodzenia, czas pracy lub sposób komunikacji. Dotyka także takich kwestii jak szacunek i wzajemne zaufanie w zespole.

 • Konflikt strukturalny

Wynika z ograniczeń w dostępie do jakichś zasobów np. ze względu na złą strukturę organizacyjną, czy źle określone kompetencje. Może dotykać spraw związanych z niesprawiedliwym podziałem zadań, nadmiarem obowiązków czy czasem pracy.

 • Konflikt wartości

Tego rodzaju konflikty mogą występować na tle ideologicznym lub religijnym. Mogą dotykać tradycji i zwyczajów. Występują w momencie, gdy jedna osoba próbuje narzucić własny system wartości drugiej osobie o odmiennych poglądach.

 • Konflikt relacji

Jest to rodzaj konfliktu spowodowany przez stereotypy bądź silne emocje. Może być spowodowany również błędną komunikacją lub spostrzeżeniami. Może tutaj dochodzić do działań odwetowych.

 • Konflikt danych

Konflikty z tej kategorii dotyczą analizy danych. Mogą dotyczyć różnej interpretacji danych lub różnych sposobów ich pozyskiwania.

Sposoby rozwiązywania konfliktów – poznaj 5 strategii

Jeżeli dochodzi do konfliktu, ważna jest reakcja i podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tej sytuacji. W tym rozdziale omówimy 5 strategii rozwiązywania konfliktów.

Rywalizacja

  Ten styl opiera się na przyjmowaniu twardego stanowiska i wiedzy na temat tego, co chcemy osiągnąć. Osoby, które stosują ten styl, są świadomi swojej pozycji, doświadczenia i umiejętności. Potrafią za pomocą perswazji, skutecznie wpływać na innych. Styl ten może być przydatny w razie sytuacji awaryjnej i konieczności podjęcia szybkiej decyzji, gdy decyzja jest niepopularna. Użyta w mniej nagłych sytuacjach, może pozostawić ludzi niezadowolonych i urażonych.

  Współpraca

  Osoby, które kierują się tym stylem, próbują spełniać potrzeby wszystkich zaangażowanych osób. Cechuje ich asertywność, ale efektywnie współpracują i wszystkich uważają za istotnych. Styl ten przydaje się, gdy trzeba zebrać wiele różnych punktów widzenia i określić najlepsze rozwiązanie.

  Kompromis

  Styl ten opiera się na znalezieniu rozwiązania, które choć w pewnym stopniu zadowala każdą ze stron konfliktu. Od każdego oczekuje się rezygnacji z czegoś, a osoba idąca na kompromis również musi coś odpuścić. Kompromis przydaje się, gdy koszt konfliktu jest wyższy niż koszt przegranej, gdy równi przeciwnicy są w klinczu lub kiedy zbliża się deadline.

  Przystosowanie się

  Osoby wybierające ten styl, chcą spełniać potrzeby innych kosztem własnych potrzeb. Tego typu osoby często wiedzą, kiedy zrezygnować z czegoś na rzecz innych. Takim osobom brakuje asertywności i są w stanie poddać się, nawet kiedy nie jest to konieczne. Są to osoby, nastawione na współpracę. Przystosowanie się jest odpowiednie w sytuacji, gdy dane kwestie są istotniejsze dla drugiej strony lub gdy pokój jest bardziej wartościowy niż wygrana.

  Unikanie

  Osoby preferujące ten styl chcą całkowicie uniknąć konfliktu. Styl ten charakteryzuje delegowanie decyzji kontrowersyjnych, akceptowanie decyzji domyślnych oraz niechęć do ranienia uczuć innych osób. Taki styl może być odpowiedni, gdy zwycięstwo jest niemożliwe lub gdy problem jest nieistotny. Będzie właściwy także, gdy ktoś inny ma lepszą pozycję do rozwiązania problemu. Na ogół jest to jednak podejście słabe i nieskuteczne.

  Skutki powstania konfliktu

  Powstawanie konfliktu może nie musi mieć tylko negatywnych skutków. Czasem spór może przynieść także pozytywne efekty.

  Do negatywnych skutków konfliktu możemy zaliczyć: przedłużający się proces, negatywne emocje, podziały w grupie oraz spadek efektywności zespołu.

  Wśród pozytywnych skutków konfliktu możemy wyróżnić: ujawnienie ważnych kwestii, weryfikację celów, rozładowanie emocji oraz stymulację zmian.

  Mimo wszystko zawsze warto starać się unikać konfliktu i próbować zapobiegać jego powstawaniu. Jeśli już do niego dojdzie, istotna jest odpowiednia reakcja i wybranie właściwej strategii rozwiązania.

  Podsumowanie

  Konflikty są nieuniknioną częścią życia zawodowego i osobistego. Wierzymy, że dzięki temu artykułowi znasz już sposoby rozwiązywania konfliktów. Kluczem do skutecznego radzenia sobie z nimi jest zrozumienie ich przyczyn i stosowanie odpowiednich strategii. Pamiętajmy, że nie każdy konflikt jest zły – może prowadzić do pozytywnych zmian i wzrostu. Warto jednak nie dopuszczać do powstawania konfliktów. Kiedy już do nich dochodzi, należy podjąć odpowiednie działania i wybrać skuteczną strategię.

  Konflikty czasem otwierają nam oczy i sprawiają, że rozwijamy się w wielu kwestiach. Jeśli Ty chcesz się rozwijać, możesz sprawdzić nasze kursy online i na pewno znajdziesz coś dla siebie!

  Proponowany kurs