Czas czytania artykułu: 3 min
21/08/2023

Błędy w komunikacji – jak nie rozmawiać z innymi

Błędy w komunikacji

Każdego dnia zarówno w pracy, jak i życiu codziennym komunikujemy się z innymi. Jest to kluczowy element naszego życia. Dobra komunikacja pozwala odpowiednio zrozumieć drugą osobę i zbudować z nią relację. Dzięki właściwej komunikacji jesteśmy w stanie zapobiegać pojawianiu się konfliktów lub rozwiązywać już zaistniałe. Czasem jednak nie potrafimy skutecznie komunikować się z innymi, co utrudnia porozumienie i znalezienie wspólnych rozwiązań. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje, że komunikacja bywa nieskuteczna? W tym artykule omówimy błędy w komunikacji, które utrudniają nam skuteczne porozumiewanie się z innymi.

Błędy w komunikacji, czyli czego nie robić w rozmowie z innymi

Zdarza się, że osiągnięcie porozumienia pomiędzy dwiema osobami staje się niemożliwe w wyniku różnych czynników tzw. błędów komunikacyjnych. Przeszkody te mogą doprowadzić do całkowitego braku zrozumienia albo błędnej interpretacji komunikatów. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Jakie błędy komunikacyjne mogą uniemożliwiać skuteczne porozumienie? Przyjrzyjmy się klasyfikacji trzech kategorii błędów w komunikacji.

Osądzanie

Jest to jedna z głównych barier komunikacyjnych. Każdy z nas posiada skłonność do oceniania drugiej osoby. W tej kategorii wyróżniamy następujące błędy: krytykowanie, przezywanie, stawianie diagnozy oraz chwalenie połączone z ocenianiem.

Często rodzice wobec dzieci, czy przełożony względem pracownika uważają, że krytykowanie mobilizuje do pracy. Czasem w niektórych przypadkach może to zadziałać, jednak krytykowanie często utrudnia skuteczną komunikację. Każda osoba ma skłonność do przyjmowania lub odrzucania krytyki innych osób. Jest to częsty i silny mechanizm, który stanowi jedną z najsilniejszych barier komunikacyjnych.

Przezywanie to inaczej nadawanie etykiet, czy przyklejanie łatek. Umniejszanie komuś lub wpisywanie go w stereotyp utrudnia prawdziwe poznanie drugiej osoby. W konsekwencji nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z drugą osobą. Najczęściej prowadzi to do błędnego osądu danej osoby i uniemożliwia skuteczną komunikację.

Kolejnym błędem, który uniemożliwia osiągnięcie porozumienia to stawianie diagnozy. Jest to sytuacja, kiedy jedna osoba wyjaśnia powody swojego zachowania, ale druga „wie lepiej” i już w swojej głowie dokonała diagnozy takiego postępowania. Tego typu podejście powoduje frustracje u nadawcy komunikatu i uniemożliwia merytoryczną rozmowę.

Następnym błędem popełnianym w komunikacji jest chwalenie w połączeniu z oceną. Pochwały, które oceniają drugą osobę, tak naprawdę mają na celu utrudnienie jej odmowy. Jest to forma manipulacji drugą osobą. „Jesteś taki mądry, pomożesz mi załatwić tę sprawę?”. Tego typu zachowanie może zrazić drugą osobę i sprawić, że nie będzie ufać drugiej osobie.

Dawanie rozwiązań

To kolejna kategoria błędów komunikacyjnych, na którą składają się:

Rozkazywanie – rozkazując drugiej osobie, dajemy jej do zrozumienia, że jest niezdolna do podjęcia samodzielnej decyzji. Obniżamy w ten sposób jej poczucie własnej wartości. Tego typu zachowanie może prowadzić do buntu, stawiania oporu i trudnych do rozwiązania konfliktów.

Kolejny błąd to grożenie drugiej osobie. Może prowadzić do podobnych skutków jak rozkazywanie. Grożąc, pokazujemy swoją wyższość nad drugim człowiekiem. Może prowadzić do utraty wiary w siebie u tej osoby oraz braku zaufania wobec nas.

Moralizowanie – mówienie komuś powinieneś zrobić tak i tak powoduje u niego poczucie winy. Rozmówca nie będzie chciał szczerze dzielić się emocjami i zachęci go to do gierek i udawanie jakiegoś zachowania. Takim postępowaniem można sprawić, że druga osoba będzie czuła się lekceważona i niezrozumiała.

Stawianie zbyt wielu pytań to kolejny z błędów. Duża ilość pytań często sprawia, że otrzymujemy zdawkowe odpowiedzi, przez co musimy dopytywać. Rozmowa staje się powierzchowna i może prowadzić do nieporozumień. Druga osoba zaczyna czuć się, jak na przesłuchaniu i jej odpowiedzi mają na celu obronę siebie i wycofuje się z zaangażowania w rozmowę.

Doradzanie jest bardzo poważnym błędem komunikacyjnym. Osoba doradzająca często jest nieświadomy wszystkich zależności, uczuć i czynników, które wpływają na sytuację, w jakiej znajduje się rozmówca. Może czuć on, że nie doceniamy jego inteligencji i sugerujemy, że nie jest w stanie poradzić sobie z daną sytuacją.

Unikanie udziału w troskach drugiej osoby

Ostatnią kategorią, którą omówimy, jest unikanie udziału w troskach drugiej osoby. W skład tej kategorii wchodzą: odwracanie uwagi, logiczne argumentowanie oraz uspokajanie.

Odwracanie uwagi może mieć związek z brakiem umiejętności aktywnego słuchania lub obawą przed towarzyszeniem w odczuwaniu negatywnych emocji. Często osoby popełniające ten błąd próbują odwracać uwagę od tematu sprawy, wtrącając własne przeżycia. „Myślisz, że to jest najgorsze? Posłuchaj, co mi się przytrafiło!”.

Kolejnym często popełnianym błędem jest logiczne argumentowanie. Jeżeli usilnie odwołujemy się do faktów i logiki, rozmawiając z osobą, której towarzyszą silne emocje, wówczas nie jesteśmy w stanie się z nią porozumieć. Osoba, która potrzebuje emocjonalnego wsparcia i zrozumienia, czuje się w tej sytuacji opuszczona i niezrozumiana.

Uspokajanie to próba uniknięcia uczestniczenia w trudnych emocjach, które pojawiają się u rozmówcy. Zamiast okazywać współczucie i chęć wysłuchania obaw uspokajamy, próbując wymazać negatywne emocje, mówiąc „wszystko będzie dobrze”. Takie słowa mogą świadczyć o dobrych intencjach, ale także o braku chęci lub umiejętności do współodczuwania emocji z rozmówcą.

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy często pojawiające się błędy w komunikacji. Unikanie ich znacznie zwiększa szansę na skuteczne porozumiewanie się z innymi. Dobra komunikacja pozwala zrozumieć potrzeby drugiej osoby oraz przekazanie informacji w odpowiedni sposób. Jest to również klucz do budowania relacji i unikania konfliktów. Wierzymy, że ten artykuł sprawi, że błędy w komunikacji nie będą Ci straszne!

Zapraszamy Cię do sprawdzenia naszego kursu Pewność siebie w komunikacji, który jeszcze lepiej rozwinie temat, jakim jest komunikacja. Odwiedź naszą platformę i rozwijaj się z naszymi kursami online!

Proponowany kurs